WIA aanvullende verzekering

 

Als werkgever bent u verantwoordelijk voor de loondoorbetaling bij ziekte en gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid. Maar als u dat wilt, kunt meer doen voor uw personeel. Bijvoorbeeld met een aanvullende collectieve WIA-verzekering.

Werknemers die voor 35% tot 80% arbeidsongeschikt raken, krijgen vaak te maken met een forse terugval in inkomen. Deze groep heeft een zogeheten restverdiencapaciteit. Dat is de basis voor het vaststellen van de uitkering. Maar in de praktijk blijkt vaak dat werknemers deze verdiencapaciteit niet volledig kunnen benutten.

U kunt hen met een WIA-aanvullende verzekering helpen. Die biedt een aanvulling op de uitkering, zodat de teruggang in inkomen voor uw medewerker wordt opgevangen. Hiermee kunt u een aantrekkelijke extra arbeidsvoorwaarde bieden. U laat zien dat u een betrokken werkgever bent. Bovendien krijgt u ondersteuning bij het re-integreren van uw werknemer.

Voor werknemers met een salaris boven het maximale sociale verzekeringsloon (in 2018 € 4.551,40) kan bovendien de WIA-excedentverzekering een aanvullende uitkering bieden.

De WIA is een ingewikkelde wet met complexe regels. Daarom raden wij u aan om u goed te laten adviseren. Als u meer wilt weten, kunt u altijd contact met ons opnemen om een afspraak te maken. Wij komen graag langs om meer te vertellen.

Uw gegevens
Uw vraag/opmerking*